Valdyba

Valdybos pirmininkas / Chairman of the Board / Šarūnas Budrevičius, Vilnius

Valdybos narė / Member of the Board / Jurgita Narbutienė, Kaunas

Valdybos narė / Member of the Board / Vaida Arbataitienė, Kaunas

Valdybos narė / Member of the Board / Diana Vaitkevičienė, Alytus

Valdybos narė / Member of the Board / Kristina Vyskupaitienė, Kaunas